ម្ចាស់​បទ”ប៊ិះស៊យ”​ល្បី​ធ្លាក់​ខ្លួន​តោកយ៉ាក​ទទួល​ម៉ូតូ​កង់បី​ ឥណ្ឌា​ ពី​សប្បុរសជន​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ….

លោកឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត និងភរិយា តំណាងអោយ​បងប្រុស លី ឡាយ បានប្រគល់​កង់បី​ ឥណ្ឌា​ មួយគ្រឿង​ដល់លោក​ បូរ​ វិចិត្រ​ ..

ម្ចាស់​បទ”ប៊ិះស៊យ”​ល្បី​ធ្លាក់​ខ្លួន​តោកយ៉ាក​ទទួល​ម៉ូតូ​កង់បី​ ឥណ្ឌា​ ពី​សប្បុរសជន​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ…. Continue Reading