​រុស្សី​បង្កើត​រោង​ដំណាំ ប្រើកម្លាំង​មនុស្ស​សុទ្ធ មួយ​ឆ្នាំ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​​ ៨០ ​លាន​ដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន​រុស្ស៊ី​មួយ​គ្រោង​បង្កើត​រោង​ដំណាំ​អាច​ប្រមូល​ផល ៨០​លាន​ដុល្លារ….

​រុស្សី​បង្កើត​រោង​ដំណាំ ប្រើកម្លាំង​មនុស្ស​សុទ្ធ មួយ​ឆ្នាំ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​​ ៨០ ​លាន​ដុល្លារ Continue Reading

បង្ហាញឈ្មោះនិស្សិតយោធាឆ្នើមទាំង ៧រូប ដែលប្រឹងប្រែងសិក្សាលើជំនាញការពារជាតិសំខាន់ៗពីប្រទេសរុស្ស៊ី

ជាដំណឹងថ្មីមួួយសម្រាប់ជនជានខ្មែរដែលមាននិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សញ្ញាបត្រថ្នាក់ Specialist degree ចំនួន ៧រូប លើជំនាញ មីសុីល កាំភ្លេីងធំ មធ្យោបាយវិទ្យុបច្ចេកទេសកាំភ្លើងធំ ជំនាញក្រៀងក្រោះ និងឧបករណ៍ឆ្លុះElectro ពីវិទ្យាស្ថានវិស្វកម្មកាំភ្លើងធំ និងកាំជ្រួច

បង្ហាញឈ្មោះនិស្សិតយោធាឆ្នើមទាំង ៧រូប ដែលប្រឹងប្រែងសិក្សាលើជំនាញការពារជាតិសំខាន់ៗពីប្រទេសរុស្ស៊ី Continue Reading