រឿង “នាឡិកា ដាស់​វិញ្ញាណ” ​របស់​ផលិត​​LD Picture​ចាយ​ទុន​ជាង ៤០ម៉ឺនដុល្លារ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ឆាក​​អន្តរជាតិ​លើក​ដំបូង

ភាពយន្ត​ខ្នាត​ធំ​រឿង “នាឡិកា ដាស់​វិញ្ញាណ” របស់​LD Picture​ត្រៀម​និង​​ចាក់​បញ្ចាំង​ជា​ផ្លូវ​បាន​ហើយ ​នៅ​គ្រប់​រោង នា​ថ្ងៃ​ទី​២១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាង​​​​មុខ​​នេះ។ នៅ​បើ​តាម​ឲ្យ​ដឹង​​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ នៅ​រោងភាពយន្ត អេឌីន សាខា​ទួលគោក។ ភាពយន្ត​មួយ​នេះ​បាន​ចំណាយ​ដើម​ទុក​ក្នុង​ការ​ផលិត​រហូត​ដល់​ទៅ​ជាង​៤០​…

រឿង “នាឡិកា ដាស់​វិញ្ញាណ” ​របស់​ផលិត​​LD Picture​ចាយ​ទុន​ជាង ៤០ម៉ឺនដុល្លារ ត្រៀម​បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ឆាក​​អន្តរជាតិ​លើក​ដំបូង Continue Reading