រឿង”ឃុន ផែន”ភាពយន្តថៃដ៏ល្បីសម្តែងដោយ Mario ប្រកាសបញ្ចាំងនៅកម្ពុជា

ភាពដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងនិទានថៃដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះរាចាជាណាចក្រថៃ ​គឺរឿង “ឃុនផែន” បាន​ប្រកាសថ្ងៃចាក់បញ្ចាំងហើយ គ្រាដែលភាពយន្តនេះសម្តែងដោយ តារា​សម្តែង ប្រុស​ស្រស់​សង្ហា​ល្បីឈ្មោះលោក Mario។ មានអ្នកគាំទ្រតារាសម្តែង​រូបនេះជាច្រើន​ត្រូវ​បានអញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូល​រួម​ទស្សនាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូនេះពោគឺ២ថ្ងៃមុនថ្ងៃចាក់បញ្ចាំងផ្លូវការបានមកដល់។ ..

រឿង”ឃុន ផែន”ភាពយន្តថៃដ៏ល្បីសម្តែងដោយ Mario ប្រកាសបញ្ចាំងនៅកម្ពុជា Continue Reading