អ្នក​ជំនាញ បង្ហញ​គន្លឹះ​៦ចំណុចជួយអ្នកឱ្យក្លាយជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យជោគជ័យ

លោក ភិរម្យ វិចុត្រ ត្រូវ​បាន​មហាជន​មួយ​ចំនួន​ស្គាល់​ថា គឺ​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​អចលនទ្រព្យ​មួយ​រូប ថ្ងៃ​នេះ លោក​សូម​ចែករំលែក​​​គន្លឹះ​៦ចំណុច..

Continue Reading