រឿង”កុំ​ងាក​ក្រោយ”ស្នាដៃ​ទី​២​របស់​​ផលិតកម្ម Galaxy ដ៏​រន្ធត់​ព្រឺព្រួច​ចេញ Trailer ហើយ!

បន្ទាប់​ពី​ស្ងប់ស្ងាត់​មួយ​រយៈ​ក្រោយ​ពី​បញ្ចេញ​រឿង​ទី​១ “កំពូល​ល្ងង់​នៅ​អាស៊ី” នៅ​ពេល​នេះ ផលិតកម្ម ​Galaxy របស់​ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បាន​បញ្ចេញ​ស្នាដៃ​ទី​២​ទៀត​ហើយ គឺ​រឿង “កុំ​ងាក​ក្រោយ” ដែល​ជា​ស្នាដៃ​ដឹកនាំ​រឿង​របស់ រ៉ូណាន ចាន់ណា។…

រឿង”កុំ​ងាក​ក្រោយ”ស្នាដៃ​ទី​២​របស់​​ផលិតកម្ម Galaxy ដ៏​រន្ធត់​ព្រឺព្រួច​ចេញ Trailer ហើយ! Continue Reading