បន្ទាន់! ក្រសួងអប់រំប្រកាសបិទសាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ២សប្តាហ៍សិន

មុននេះបន្តិចក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជូនដំណឹងជាថ្មីស្ដីពី ការផ្អាកដំណើរការសាលារដ្ឋ និងឯកជន ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល ២សប្តាហ៍សិន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ២០២១ តទៅ ចំពោះទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល។ សេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ ធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអនុសាសន៍សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សម្ដេច។ ជំនួសឱ្យការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដំណើរការសិក្សានេះ គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ ក៏នឹងត្រូវបានណែនាំបន្តការបង្រៀន និងរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចកាលមុនវិញ៕

បន្ទាន់! ក្រសួងអប់រំប្រកាសបិទសាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ២សប្តាហ៍សិន Continue Reading

ក្រសួងអប់រំ ចេញ​សេច​ក្តីណែនាំ​បុគ្គ​លិកអប់ គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង​សា​ធារណជន អំពីការ​បង្ការវិរុស​កូរ៉ូ​ណា​ថ្មី

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញវិធានការបន្ទាន់ ក្រោយពីរកឃើញវិរុសកូរ៉ូណា មួយករណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមអានអានលម្អិតសេចក្តីណែនាំខាងក្រោយ៖

ក្រសួងអប់រំ ចេញ​សេច​ក្តីណែនាំ​បុគ្គ​លិកអប់ គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង​សា​ធារណជន អំពីការ​បង្ការវិរុស​កូរ៉ូ​ណា​ថ្មី Continue Reading