អ្នក​លេង​​Facebook ម្នាក់​ទម្លាយ រឿង​ពិត លោកឧកញ៉ា ស៊ឹម វណ្ណា សេដ្ឋី​លុយ​រាប់​លាន​ដុល្លារ ធ្លាក់ខ្លួន​ក្រ​វេទនាជិះ​ម៉ូតូឌុប រកលុយ​មើលជំងឺ​ពុំបាន​ ដោយ​សារ…

បណ្ដាញសង្គមហ្វេ​សប៊ុក​ម្នាក់​ឈ្មោះ sin sophea បានទម្លាយពីរឿ​ងរ​បស់លោក​ឧកញ៉ា​ស៊ឹម វណ្ណា ដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោក​ហា​ក់មាន​ជីវភា​ពរាង​ធ្លាក់ចុះ​យ៉ាងខ្លាំ​ង ខុសពី 20 …

អ្នក​លេង​​Facebook ម្នាក់​ទម្លាយ រឿង​ពិត លោកឧកញ៉ា ស៊ឹម វណ្ណា សេដ្ឋី​លុយ​រាប់​លាន​ដុល្លារ ធ្លាក់ខ្លួន​ក្រ​វេទនាជិះ​ម៉ូតូឌុប រកលុយ​មើលជំងឺ​ពុំបាន​ ដោយ​សារ… Continue Reading