ទើប​​បើក​ធ្លាយ​ងារ ជា​ឯកឧត្ដម តារា​ចម្រៀង សន វិជ្ជបុត្រ រៃអង្គាស​ប្រាក់​ជួយ ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ បាន​ជិត​២​ពាន់​ដុល្លារ ដើម្បី​បន្ត​ជីវិត​ចុង​ក្រោយ

បន្ទាប់​ពី​ទទួល​ការ​អំពាវនាវ​ពី​ក្រុម​គ្រួសារ​​ស្ត្រី​រង​គ្រោះ​ម្នាក់​មាន​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់ យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ ដង្ហោយ​រក​ជំនួញ ដើម្បី​បន្ត​​ជីវិត​ចុង​ក្រោយ តារា​ចម្រៀង សន វិជ្ជបុត្រ ដែល​ទើប​​បើក​ធ្លាយ​​ទទួល​ងារ​ជា​ឯកឧត្ដម​នៅ​ក្រសួង​​មួយ បាន​ព្យាយាម​រៃអង្គាស​ប្រាក់​​ពី​មិត្តភ័ក្ដិ​ក៏​ដូច​ជា​សប្បុរសជន​​នានា បាន​រហូត​ជិត​២​ពាន់​ដុល្លារ យក​ទៅ​ចែក​ជូន ស្ត្រី​រង​គ្រោះ​ដើម្បី​បន្ត​ជីវិត​ចុង​ក្រោយ…

ទើប​​បើក​ធ្លាយ​ងារ ជា​ឯកឧត្ដម តារា​ចម្រៀង សន វិជ្ជបុត្រ រៃអង្គាស​ប្រាក់​ជួយ ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ បាន​ជិត​២​ពាន់​ដុល្លារ ដើម្បី​បន្ត​ជីវិត​ចុង​ក្រោយ Continue Reading