ជម្លោះការ​ទូត​ដ៏​ជូរ​ចត់​រយៈពេល​ ៣​ឆ្នាំ រវាងក្រុងប៉េកាំងនិងវ៉ាស៊ីនតោន ទាក់​ទង​សំណុំ​រឿង​កូនស្រីមហាសេដ្ឋី​ស្ថាបនិក Huawei​ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់

​ជម្លោះការ​ទូត​ដ៏​ជូរ​ចត់​រយៈពេល​ ៣​ឆ្នាំ​ រវាងទី​ក្រុងប៉េកាំង​ ​អូតាវ៉ា និងវ៉ាស៊ីនតោន​ ទាក់​ទង​សំណុំ​រឿង​កូនស្រី​ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន​ Huawei​ ទំនង​ជា​ត្រូវ​បិទ​បញ្ចប់​ហើយ

ជម្លោះការ​ទូត​ដ៏​ជូរ​ចត់​រយៈពេល​ ៣​ឆ្នាំ រវាងក្រុងប៉េកាំងនិងវ៉ាស៊ីនតោន ទាក់​ទង​សំណុំ​រឿង​កូនស្រីមហាសេដ្ឋី​ស្ថាបនិក Huawei​ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ Continue Reading