តើមហាសេដ្ឋី ពុង ឃាវសែ មានតួនាទីសំខាន់ៗអ្វីខ្លះនៅក្នុងមុខជំនួញ?

មហាសេដ្ឋី ពុង ឃាវសែ បានបោះទុន​វិនិយោគ​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​វិស័យ​ទាំង​អស់​នៅ​កម្ពុជា អ្វី​ដែលមានភាព​លេច​ធ្លោ​ជាង​គេ​ គឺ​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ, ឧស្សាហកម្ម, សំណង់​​អចលន​ទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត។

តើមហាសេដ្ឋី ពុង ឃាវសែ មានតួនាទីសំខាន់ៗអ្វីខ្លះនៅក្នុងមុខជំនួញ? Continue Reading

OCIC ៖គម្រោងប្លង់មេ នៅតំបន់​ភ្នំ​ពេ​ញថ្មី សម្រេច​បាន​​ជាង​៦០%​ទៅ​​ហើយ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិ​យោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជា (OCIC) បានឲ្យដឹងថា គម្រោង​​ប្លង់មេ ដែលស្ថិត​ក្នុងទឹកដីភ្នំពេញ ថ្មីកំពុងបញ្ចេញសក្ដានុពល ជាបណ្ដើរ​ៗហើយ ខណៈដែល​គម្រោងប្លង់មេ មហិមាមួយនេះ​បានសម្រេចជាង៦០%ទៅហើយ….​..

OCIC ៖គម្រោងប្លង់មេ នៅតំបន់​ភ្នំ​ពេ​ញថ្មី សម្រេច​បាន​​ជាង​៦០%​ទៅ​​ហើយ Continue Reading