ស្ត្រី​អ្នក​លក់​អន​ឡាញ​​ម្នាក់ ប្រើ​ពេល​ត្រឹម​៣ឆ្នាំ ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជីវិត​ខ្លួន​ឯង​​១៨០​ដឺគ្រេ រស់នៅ​​លើ​គំនរ​មាស​ប្រាក់​យ៉ាង​សប្បាយ​រីក​រាយ​

អ្នក​ស្រី Sonn kanika ដែល​ជា​អ្នក​លក់​អន​ឡាញ​ល្បី​ឈ្មោះ​ម្នាក់ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​​ល្បី​ថា ទទួល​​​ងារ​ជា​​ជំទាវ​ផង​ផង​នោះ​ក្រោយ​ពី​រៀបការ​ជា​មួយ​ស្វាមី​​ពាក់​ផ្កាយ​៣ មាន​តួនាទី​ធំ​​​មួយ​នៅ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​នោះ បាន​ប្រើ​ពេល​ត្រឹម​តែ​៣ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​លើ​ជំនួញ ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​ដែល​ធ្លាប់​តែ​ជួប​ការ​លំបាក វិវត្តន៍​មក​រស់​នៅ​លើ​គំនរ​មាស​ប្រាក់​យ៉ាង​សប្បាយ​រីក​រាយ។

ស្ត្រី​អ្នក​លក់​អន​ឡាញ​​ម្នាក់ ប្រើ​ពេល​ត្រឹម​៣ឆ្នាំ ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជីវិត​ខ្លួន​ឯង​​១៨០​ដឺគ្រេ រស់នៅ​​លើ​គំនរ​មាស​ប្រាក់​យ៉ាង​សប្បាយ​រីក​រាយ​ Continue Reading